Обавештавамо вас да је заказана III редовна седница УО Удружења, за среду 08.06.2016.год.,са почетком у 17:30 часова, у седишту Удружења у Београду, Улица Високог Стевана 43а.

За седницу Удружења предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са II. редовне седнице УО Удружења топличана у Београду – известилац Слободан Стевић, председник УО
  2. Информисање о активностима Удружења у периоду између две седнице УО – известилац Драган Владисављевић, председник Удружења
  3. Доношење одлука о додели ВИДОВДАНСКИХ САБОРСКИХ ПОВЕЉА у Конџељу 2016 - известилац Слободан Стевић, председник УО
  4. Разно
    • Вишњијада Велика Плана 2016.год. (известиоци - Секција за туристичке активности и Секција за манифестације, културу и медије),
    • Модернизација нашег веб портала (известилац - члан УО Горан Радовановић)  и
    • Информисање о уплаћеним чланаринама за 2016.год. (известилац - Секција за администрацију и чланство)

Истог дана, у периоду од 17-17:30 часова планирано је одржавање интерактивне презентације од стране представника предузећа за рачунарско програмирање ИНТЕЛЕКС д.о.о Београд а у вези модернизовања веб портала Удружења топличана у Београду.

Рад Удружења Топличана у Београду је јаван.